คนท้องทานยาบํารุงเลือดทำไม? มีผลข้างเคียงหรือไม่?

ยาบำรุงเลือดคืออะไร

ยาบำรุงเลือด หรือธาตุเหล็ก ธาตุอาหารสำคัญในการพัฒนาตัวอ่อนและรก รวมถึงเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงของมารดา เพื่อชดเชยการสูญเสียเสียเลือดระหว่างตั้งครรภ์และการให้นมบุตรที่ประมาณ 1000 มิลลิกรัม

การให้ยาบำรุงเลือดเสริมระหว่างตั้งครรภ์ 15-30 มิลลิกรัมต่อวัน จึงเพียงพอต่อมารดาที่ไม่มีภาวะเลือดจางอยู่ก่อน หากมารดามีภาวะเลือดจางอยู่แล้ว อาจได้รับการเสริมธาตุเหล็ก 30-120 มิลลิกรัมต่อวันจนกว่าความเข้มข้นของเลือดจะอยู่ในภาวะปกติ

ยาบํารุงเลือดคนท้องกินตอนไหน

หากคุณแม่ได้ยาบำรุงเลือดมาพร้อมกับแคลเซียมที่มีปฏิกิริยาต่อกันเมื่อทานพร้อมกัน เพราะแคลเซียมจะไปเพิ่มด่างในกระเพราะอาหาร และไปจับกับ Ferror แล้วได้สารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ ทำให้การดูดซึมของธาตุเหล็กลดลง คุณแม่สามารถเลี่ยงปฏิกิริยาของยาอาหารเสริมทั้ง 2 โดย ทานห่างกันประมาณ 2 ชั่วโมง หรือทานแยกมื้อกันไปเลย โดยแนะนำทานยาบำรุงเลือดขณะท้องว่าง ก่อนอาหารประมาณ 30 นาที เพราะธาตุเหล็กดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างและดื่มน้ำตามเยอะๆ หรือน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีตาม เพราะวิตามินซีช่วยให้ธาตุเหล็กดูดซึมได้ดีนั่งเอง

ยาบํารุงเลือดคนท้องเม็ดสีเหลืองและ ยาบํารุงครรภ์เม็ดสีแดง

ยาบำรุงเลือดเม็ดสีเหลืองกลม ผิวด้าน ขนาดเล็กเป็นกรดโฟลิก หรือที่เรียกว่าโฟเลต เป็นตัวยาคนละตัวกัน ส่วนยาบำรุงเลือดเม็ดสีแดง ประกอบไปด้วยเฟอร์รัสฟิวมาเรต (Ferrous Fumarate) 200 มิลลิกรัม วิตามิน B1 B12 วิตามิน C และเกลือแร่ รวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน ส่วนประกอบของทั้งสองตัวล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดทั้งสิ้น แพทย์หรือเภสัชกรส่วนใหญ่อาจพิจารณาจ่ายตัวใดตัวหนึ่ง หรือจ่ายควบคู่กันทั้ง 2 ตัว ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วย

ยาบํารุงเลือดคนท้อง ผลข้างเคียง

เนื่องจากธาตุเหล็กจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือด สร้างอวัยวะต่างๆ รวมถึงสมองของทารก นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับตัวคุณแม่เอง เนื่องจากเด็กทารกในครรภ์จะดูดซึมธาตุเหล็กจากแม่ไปใช้ หากร่างกายแม่ได้รับปริมาณธาตุเหล็กเท่าเดิมตามที่ร่างกายเคยได้รับ ร่างกายอาจเกิดภาวะขาดธาตุเหล็ก ทำให้มีอาการหน้ามืด เป็นลม และเกิดอันตรายได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์และฝากครรภ์เมื่อตั้งครรภ์ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากชนิดและปริมาณยาที่ได้รับอาจมากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้มีผลกระทบต่อแม่และลูกในครรภ์ได้

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เดินเยอะ ยืนนาน หรือมีอาการปวดตัว ปวดหลัง ปวดหน่วง บริเวณท้อง ต้องกุมท้องช่วยพยุงตลอดเวลา ทาง Mama Beyond มีตัวช่วยมาแนะนำ Mama Beyond เข็มขัดพยุงครรภ์ นวัตกรรมจากสหรัฐอเมริกา ช่วยให้หายปวดหลังขณะตั้งครรภ์ เบาสบาย เดินได้คล่องขึ้น สนใจสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mamabeyond.com/